Hoppa till huvudinnehåll

För dig som forskar om hiv

Ansökan om datauttag för forskning

Du som forskar om hiv kan ansöka om ett avidentifierat datauttag från kvalitetsregistret eller forskningsdatabasen. Samma ansökningsblankett för registret och forskningsdatabasen. För att ansöka om datauttag från InfCareHIV krävs ett godkänt etiktillstånd samt en forskningsplan. 

Det finns även möjlighet att kontakta registerhållaren för en så kallad "antalsberäkning för klinisk forskning" vilket innebär att forskaren kan få en uppfattning om antalet personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och som därmed kan komma att omfattas av forskningen. 

Infograph research
Infograph forskningsdatabas and kvalitetsregister

Från kvalitetsregistret kan data sökas gällande följande variabler. I forskningsdatabasen finns all data som registreras i InfCareHIV, uttöver kvalitetregistervariabler omfattar detta bland annat resistensdata och läkemedel . Minst en medarbetare från infektionsklinik anknuten till InfCareHIV bör vara involverad för uttag från forskningsdatabasen.

Börja alltid med att kontakta registerhållaren eller ordföranden för forskningsdatabasen för InfCareHIV för att diskutera vilka möjligheter som finns utifrån era frågeställningar. Bäst är att göra detta redan innan etisk ansökan görs.

Ansökan

Beslut: Styrgruppen för InfCareHIV fattar beslut om godkännande eller avslag. Kostnad för utlämnande av data beror på tidsåtgång för datauttag. Kostnadsuppskattning fås på förfrågan.

Övrigt

Mer information om hur kvalitetsregister används till forskning finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

Du som endast söker fakta om hiv i Sverige, kan ansöka om en så kallad enkel sammanställning från InfCareHIV. Se sidan Fakta om hiv.