Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoenkät

Till beslutsstödet hör en hälsoenkät. Målet är alla som lever med hiv ska erbjudas att besvara enkäten en gång per år.

A man and a woman doctor illustration

Enkäten används till att värdera självrapporterad fysisk, psykologisk och sexuell hälsa. Enkäten innehåller också frågor om hur väl man kommit ihåg att ta sin hivbehandling och upplevda biverkningar. Svaren redovisas i realtid i InfCareHIVs beslutstöd och kan diskuteras med vårdpersonal i samband med återbesök. Enkäten är utvecklad i samråd med hivorganisationen Hiv-Sverige och läkare/sköterskor vid infektionskliniker i Sverige. Den är validerad och publicerad i vetenskaplig tidskrift.

Hälsoenkäten ger patientrapporterade resultat, så kallade PROM (Patient Reported Outcome Measures), vilket är ett viktigt verktyg för att säkerställa långsiktig hälsa och förbättra livskvaliteten för personer som lever med hiv.

Graph for Hälsoenkät

Ladda ned hälsoenkäter

Hälsoenkäten finns att skriva ut på amhariska, arabiska, engelska, franska, ryska, somaliska, spanska, svenska, thai och tigrinja. Observera att du kan skriva ut en svensk och engelsk version direkt från beslutsstödet.