Hoppa till huvudinnehåll

InfCareHIV Styrgrupp

Styrgruppen består av 12 personer, varav fyra är adjungerade, med en geografisk spridning i landet.

Medlemmarna i styrgruppen representerar både landsortskliniker och universitetskliniker. Det finns även en representant från Infektionsläkarföreningen och en representant från organisation för personer som lever med hiv. Styrgruppen har fyra arbetsgrupper: en lokal arbetsgrupp för löpande ärenden, en arbetsgrupp för kvalitetsregistret, en arbetsgrupp för teknisk utveckling av InfCareHIV, samt en arbetsgrupp för handläggning av forskningsrelaterade frågeställningar.

Christina Carlander

Överläkare, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande och registerhållare kvalitetsregistret InfCareHIV.

Anders Sönnerborg

Professor

Ordförande Styrgrupp InfCareHIV beslutsstöd med forskningsdatabas.

Ordinarie ledamöter

Magnus Gisslén

Överläkare, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Sönnerborg

Överläkare, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Fredrik Månsson

Överläkare, PhD, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Johanna Brännström

Överläkare, PhD, Södersjukhuset

Hans Norrgren

Överläkare, Docent, Skånes Universitetssjukhus Lund

Olof Elvstam

ST-läkare, PhD, Centrallasarettet Växjö

Lisa Fohlin

Överläkare, Biträdande smittskyddsläkare, Region Jämtland Härjedalen

Adjungerade ledamöter

Lena Mattsson

Karolinska Universitetssjukhuset

Huvudadminstratör

Åsa Mellgren

Överläkare, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Representant för 4:e 95 målet.

Simon Blom

Representant för organisation för personer som lever med hiv

Pernilla Albinsson

Sjuksköterskerepresentant, Karolinska Universitetssjukhuset