Hoppa till huvudinnehåll

Kliniskt beslutsstöd i vården

Beslutsstödet för hivvården används vid praktiskt taget alla möten mellan personer som lever med hiv och läkare/sjuksköterska/kurator. Här illustreras laboratorieresultat, aktuell behandling och behandlingsresultat med hjälp av individuella grafer.

A man and a woman illustration

Beslutsstödet ger en omedelbar översiktsbild över individens behandlingshistorik och kan användas som ett pedagogiskt verktyg i mötet mellan läkare/sjuksköterska/kurator och personen som lever med hiv. Genom beslutsstödet går det till exempel att visa hur bristande följsamhet till behandling leder till behandlingssvikt.

I beslutsstödet ingår en konsultfunktion som ansvarig läkare enkelt kan använda för digitala konsultationer med en hiv expert. Beslutstödet möjliggör dessutom för tydlig fallbeskrivning vid behandlingskonferens. Personen som lever med hiv är alltid anonym för experterna.

Beslutstödet gör det möjligt att identifiera personer med hiv som saknar uppföljning inom vården under en viss tid, och att se vilka som inte når behandlingsmålen.

Graph Decision-support system
Beslutsstöd (ej existerande person)