Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsregistret

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller uppgifter så som laboratorievärden, aktuell hivbehandling och behandlingsresultat för personer med hiv. Alla vårdinstanser i Sverige som bedriver hivvård använder InfCareHIV.

Woman illustration

Med hjälp av kvalitetsregistret kan nationella, regionala och enskilda vårdgivare enkelt följa upp kvaliteten på vården för personer med hiv. Tanken med kvalitetsregistret är att det aktivt ska användas för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, forskning samt ledning. Målet är att det ska leda till en god och jämlik vård för personer som lever med hiv i Sverige.

Den som lever med hiv kan här på hemsidan och i årsrapporten läsa sammanställningar från kvalitetsregistrets resultat.

Alla nationella kvalitetsregister i Sverige är certifierade av den Nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister. InfCareHIV har alltsedan början certifieringsgrad 1, vilket är den högsta graden och innebär att registret har högsta kvalitet. Sedan införandet av InfCareHIV har behandlingsresultaten för personer med hiv i landet successivt förbättrats. Resultaten har även blivit mer jämförbara med mindre skillnader mellan olika regioner. Som ett resultat av detta blev Sverige det första land i världen som nådde Världshälsoorganisationens uppsatta mål för hiv epidemins bekämpning.