Hoppa till huvudinnehåll

Om InfCareHIV

InfCareHIV inkluderar personer som lever med hiv i Sverige. InfCareHIV består förenklat av tre komponenter; ett kliniskt beslutsstöd, ett nationellt kvalitetsregister och en forskningsdatabas.

Two young women illustration

InfCareHIV inkluderar alla Sveriges hivkliniker och mer än 99% av alla som är diagnostiserade med hiv. Det senare har validerats i jämförelse med bland andra Folkhälsomyndighetens data.

Variabler som samlas in vid inskrivningen inkluderar kön vid födseln, könsidentitet, födelseland, misstänkt transmissionsväg, datum för sista negativa hivtest, datum för första positiva hivtest och misstänkt land för transmission. Data som samlas in/uppdateras vid varje uppföljningsbesök inkluderar hiv-RNA-nivåer, CD4+-cellantal och hivläkemedelsresistens (inklusive virussekvenserna). Start- och stoppdatum för hivläkemedel, och anledningen till eventuell ändring av läkemedelsregimer. Serologiska och virologiska data om samtidig infektion med hepatit C- och B-virus, vikt, datum och eventuell aidsdiagnos och dödsorsak ingår också.

Validering av datakvalitet sker regelbundet på nationell nivå med så kallad Data Kvalitets Index där InfCareHIV ligger på nivå 4.9 på en 0-5 gradig skala.

Graph about InfCareHIV

Historik

InfCareHIV startades år 2003 med utgångspunkt från hivvården i Stockholm och Göteborg. Sedan år 2008 är InfCareHIV nationellt.

InfCareHIV 20 Year Anniversary Day Program
Foto: InfCareHIV

20 år med InfCareHIV

I år fyller InfCareHIV 20 år. Detta firades under ett seminarium i Stockholm den 18 april. Välkommen att se hela eller delar av programmet här: InfCare 20-årsjubileum 

Teknisk drift

InfCareHIV’s tekniska plattform ligger på RealQ. Driftansvarigt företag är BCB Medical (tidigare Health Solutions). Styrgruppen för InfCareHIV har ett nära samarbete med BCB Medical för optimering och utveckling av InfCareHIV.